Als Uneto-VNI lid maken wij gebruik van diverse voorwaarden die Uneto-VNI voor haar leden heeft opgesteld. Deze voorwaarden hanteren wij op al onze overeenkomsten. Met deze voorwaarden onderscheiden Uneto-VNI leden zich van de installateurs die geen lid zijn. Door het hanteren van deze voorwaarden bent u onder andere verzekerd van garantie op het werk en de installaties.

Voor de goede orde melden wij dat deze voorwaarden destijds officieel door Uneto-VNI zijn vastgesteld en gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 162/1992. De volgende voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Algemene Voorwaarden Zakelijk Algemene Voorwaarden Particulier